ILIAS-SPECIALIST | Uw specialist in Managed ILIAS hosting in Nederland

U wilt E-learning inzetten in uw bedrijf, maar weet niet waar en hoe te beginnen? ILIAS-SPECIALIST begeleidt u tijdens het gehele proces, zodat u zich zorgeloos kunt blijven concentreren op uw kernactiviteiten.

We ❤ E-learning + ILIAS.

Hoe mooi zou het wanneer al uw medewerkers deze slogan uitdragen. Wilt u met uw organisatie de transitie maken naar een lerende organisatie waarin leren en kennisdeling 24/7 wordt gefaciliteerd? Dan is een learning management systeem (ookwel digitale of elektronische leeromgeving genoemd) zoals ILIAS meer dan het overwegen waard.

Voor veel organisaties is de keuze voor een learning management systeem een onzekere investering. Uit ervaring weten wij dat veel organisaties vaak worstelen met beperkte of onvoldoende resources (zoals tijd, budget, capaciteit en kennis) om de investering in een elektronische leeromgeving te kunnen rechtvaardigen. Met ILIAS-SPECIALIST hebben we voor onszelf tot doel gesteld om E-learning zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Dit doen we met onze betaalbare SaaS (Software as a Service) oplossingen waarin we bedrijven faciliteren met managed ILIAS omgevingen in de cloud.

Naast het dagelijks beheer van uw ILIAS omgeving, verzorgen we ook gebruikers- en beheerderstrainingen en ontwikkelen we E-learning en E-learning templates op maat. Hiermee bieden we een compleet scala aan diensten dat naadloos aansluit bij uw transitie naar een lerende organisatie.

Onze diensten

Managed ILIAS hosting

Uw eigen ILIAS omgeving draaiende in de cloud. Dat kan met onze Managed ILIAS hosting dienst. Doordat wij uw ILIAS omgeving beheren en veilig stellen, heeft u er verder geen omkijken naar. Daar plukt u de vruchten van!

On-site training & E-learning

Bij al onze Managed ILIAS omgevingen, verzorgen wij ook training op locatie en E-learning. Zo dragen wij zorg voor een optimale gebruikerservaring van ILIAS binnen uw organisatie.

E-learning ontwikkeling

Binnen ILIAS is E-learning ontwikkelen een fluitje van een cent (zoals u leert in onze uitgebreide On-site training & E-learning). Mocht u toch liever het ontwikkelen van E-learning uitbesteden, dan staan wij voor u klaar. Wij staan garant voor de ontwikkeling van meeslepende E-learning waarin de beleving centraal staat.

E-learning templates

Toch liever zelf ontwikkelen? Wij helpen u graag een handje op weg! Zo ontwikkelen wij ook E-learning templates geheel aangepast aan uw huisstijl. Op deze manier hoeft u zich enkel te concentreren op de E-learning inhoud en niet op de look & feel.

Uw voordelen op een rijtje

(Betaalbare) Managed ILIAS hosting

Starten met ILIAS? Kies het pakket dat bij u past:

XS

7 50
Managed ILIAS hosting kosten per maand per medewerker
 • Looptijd van 1 jaar
 • 10 - 25 medewerkers
 • Shared hosting
 • Gebruikerstraining: E-learning
POPULAIR

S

5 00
Managed ILIAS hosting kosten per maand per medewerker
 • Looptijd van 1 jaar
 • 26 - 50 medewerkers
 • Shared hosting
 • Gebruikerstraining: E-learning

M

4 00
Managed ILIAS hosting kosten per maand per medewerker
 • Looptijd van 1 jaar
 • 51 - 75 medewerkers
 • Shared hosting
 • Gebruikerstraining: E-learning

L

3 25
Managed ILIAS hosting kosten per maand per medewerker
 • Looptijd van 1 jaar
 • 76 - 100 medewerkers
 • Shared hosting
 • Gebruikerstraining: E-learning

Opties (eenmalige kosten)

Liever toch net dat beetje extra? Breid dan uw XS, S, M of L pakket gemakkelijk uit met onderstaande opties.

Hi,

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Word onze nieuwe klant

Mail:
info@ilias-specialist.nl

Bel:
+31 (0) 6 1009 3856

Of gebruik ons reactieformulier:

Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

Privacy,

Uw goed recht!

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@ilias-specialist.nl

PRIVACYVERKLARING ILIAS-SPECIALIST

ILIAS-SPECIALIST verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

ILIAS-SPECIALIST gebruikt: Voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht, alsmede de daarmee verband houdende administratie (niet steeds worden alle hieronder genoemde gegevens genoteerd):

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw BTW-nummer;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw emailadres;
 • Uw bankgegevens en betaalgegevens.

Deze gegevens heeft ILIAS-SPECIALIST nodig voor de uitvoering van de met u te sluiten of uit te voeren overeenkomst. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG). Deze gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, worden doorgegeven aan rechterlijke instanties of andere overheidsorganen, alsook (binnen het kader van de door u aan ILIAS-SPECIALIST gegeven opdracht) aan derden. Denk aan advocaten, deskundigen, en “gewone” wederpartijen. Er bestaat niet het voornemen om de gegevens door te leiden naar een derde land of een internationale organisatie.

ILIAS-SPECIALIST heeft geen geautomatiseerde besluitvorming waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Deze gegevens worden door ILIAS-SPECIALIST niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen.

Voor de goede werking van haar website lms-specialist.nl, gebruikt ILIAS-SPECIALIST cookies. ILIAS-SPECIALIST gebruikt enkel functionele cookies om de website goed te laten werken. ILIAS-SPECIALIST registreert niet het IP-adres van de bezoekers. Zo er in casu al sprake is van verwerking van persoonsgegevens, is de grondslag van deze verwerking dat zij noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van ILIAS-SPECIALIST als bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG (goede werking van de website en beveiliging).

Voor iedere gegevensverwerking geldt dat u de navolgende rechten heeft:

 1. Inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. Het recht om, daar waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt de toestemming intrekken door dit mede te delen via mail of brief (voor de contactgegevens, zie hierboven). ILIAS-SPECIALIST behoudt zich het recht voor te verifiëren of de mededeling tot intrekking van toestemming wel van u afkomstig is.
 3. Indien u een klacht heeft over de gegevensverwerking door ILIAS-SPECIALIST kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 4. U heeft het recht om van ILIAS-SPECIALIST uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, indien ILIAS-SPECIALIST uw persoonsgegevens verwerkt, op inzage van de door ILIAS-SPECIALIST geadministreerde persoonsgegevens en van de informatie als bedoeld in art. 15 AVG, alsook het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door ILIAS-SPECIALIST worden verwerkt.
 5. U heeft het recht om van ILIAS-SPECIALIST onverwijld rectificatie te verkrijgen van u betreffende onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens, een en ander als bedoeld in art. 16 AVG.
 6. U heeft de rechten als bedoeld in de artikelen 17 AVG (recht op vergetelheid), 18 AVG (recht op beperking van verwerking), 19 AVG (kennisgevingsplicht van ILIAS-SPECIALIST inzake rectificatie, wissing of beperking), 20 AVG (recht op overdraagbaarheid van gegevens), 21 AVG (recht van bezwaar) en 22 AVG (het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking).
 7. U heeft het recht om, ingeval van een datalek dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, onverwijld door ILIAS-SPECIALIST medegedeeld te krijgen de inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien en voorzover zulks is vereist op basis van art. 34 AVG.